mode ABC - online modelexicon - Krulschaats

Krulschaats

Schoeisel

Elegantie op het ijs
De eerste krulschaatsen verschenen eind zestiende eeuw. Lokale smeden vervaardigden de schaatsen in opdracht, als enkel paar, of in een kleine serie. Zo ontstonden er verspreid door het land allerlei kleine en grotere schaatsfabriekjes. De krulschaats was er in zeer veel varianten: met lange en korte krullen, smalle en brede krullen. Waarschijnlijk waren er ook streekgebonden verschillen. Aan de krul kon je de status van de schaatser aflezen: hoe hoger en gecompliceerder de krul, hoe belangrijker diens positie in de dorpsgemeenschap! Die krul oogde weliswaar sierlijk, maar gaf op wel problemen op het ijs, want als beide krullen in elkaar verstrikt raakten, ging de schaatser onderuit.