mode ABC - online modelexicon - Kesi

Kesi

Technieken


Afbeelding: China, 15e eeuw. © The Metropolitan Museum of Art, aankoop de heer en mevrouw C. Y. Chen en anonieme giften, 1988.