mode ABC - online modelexicon - Tabakskoker

Tabakskoker

Tassen


Afbeelding: voor 1965. © Collectie Tropenmuseum