mode ABC - online modelexicon - Alsengemme

Alsengemme

Sieraden

Pelgrimsamulet
In Noordwest Europa zijn tientallen alsengemmen gevonden. Ze zijn vernoemd naar een vindplaats op het Deense eiland Alsen. Een alsengemme is een ronde schijf glas, waarvan de onderste laag van zwart glas en de bovenste van blauw glas is gemaakt. In die bovenste laag zijn een tot vier mensfiguurtjes gekrast. De decoratie werd ontleend aan Byzanthijnse medaillons met een voorstelling van de aanbidding van de drie koningen. Lang is gedacht dat alsengemmen uit de Karolingische tijd stammen, maar inmiddels staat vast dat zij in de kerkelijke wereld van de middeleeuwen thuishoren. Alsengemmen met drie of vier figuren dateren uit de elfde of twaalfde eeuw en  werden mogelijk in Keulen geproduceerd. Het is aannemelijk dat ze door pelgrims als amulet van hun reis terug naar huis werden meegenomen. 

Afbeelding: 11de of 12de eeuw, vindplaats nabij Lutje Saaksum. © Collectie Groninger Museum