mode ABC - online modelexicon - Hoge hoed met rouwband

Hoge hoed met rouwband

Hoofddeksels

Hoe breder, hoe belangrijker
Als teken van rouw brachten familie en vrienden om hun hoed een brede rouwband aan van laken of zijde, met aan de zijkant meestal een verticale rij minuscuul kleine, zijden knoopjes. Hoe breder de rouwband, hoe belangrijker de begrafenis. Deze hoed –  die toebehoorde aan Paul Kruger (1825-1904), president van de Transvaal in Zuid-Afrika – is voorzien van een brede rouwband van speciale rouwcrêpe. Daarvan werden in de negentiende en begin twintigste eeuw ook rouwsluiers gemaakt. De aanzegger had aan zijn hoed zo’n zwarte rouwsluier, een zogenaamde lamfer, hangen. Toen de hoge hoed  steeds meer uit het straatbeeld verdween bleef hij in gebruik als gelegenheidskleding. 

Afbeelding: S.J.P. Kruger, Box en Co Ltd Cooper, 1850-1904. © Rijksmuseum Amsterdam