mode ABC - online modelexicon - Paillettenstof

Paillettenstof

Stoffen

Glansrijke geschiedenis
Wanneer we aan pailletten denken, denken we aan Kerst of oudejaarsavond. Maar wat weten we over geschiedenis van deze kleine glimmers? Tussen 1480 en 1482 maakte Leonardo da Vinci al een schets voor een machine die met behulp van hefbomen en katrollen kleine schijven uit een metalen plaat zou kunnen slaan. Toen het graf van de Egyptische koning Toetanchamon in 1922 werd ontdekt, troffen archeologen gouden pailletachtige schijven aan die op de ceremoniële gewaden van Egyptische koningen werden genaaid. Er wordt aangenomen dat ze moesten zorgen voor financiële stabiliteit in het hiernamaals. Het resulteerde in een heropleving van pailletten in de Roaring Twenties. Ook in andere culturen golden lovertjes als een statussymbool. Het woord pailletten is afgeleid van het Arabische sikka, wat staat voor ‘munt’.