mode ABC - online modelexicon - Militaire Willems-Orde

Militaire Willems-Orde

Sieraden

Moed, beleid en trouw
Op 4 december 2014 wordt Gijs Tuinman door koning Willem-Alexander – met een klap met de vlakke hand op de schouder – tot ridder geslagen. Als een van de weinigen mag hij de Militaire Willems-Orde dragen, de hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Er zijn nog vier andere dragers van de Willems-Orde in leven. Koning Willem I gaf in 1815 de eerste Willems-Orde aan zijn zoon, de latere koning Willem II, voor moed, beleid en trouw tijdens de veldtocht tegen Napoleon. De onderscheiding kan ook aan buitenlanders, burgers of een militaire eenheid worden toegekend. De kroon boven het kruis is de heraldisch voorgeschreven Nederlandse koningskroon. Het lint is oranje met twee nassaublauwe strepen.

Afbeelding: © Kanselarij der Nederlandse Orden