mode ABC - online modelexicon - Pronkhelm

Pronkhelm

Hoofddeksels

Strijdscène
Tijdens opgravingen werd deze helm, één van de topstukken uit het museum in Kiev, volledig doorkliefd. Gelukkig is hij dankzij nauwkeurige restauratie weer in volle glorie te zien. De gedetailleerde gravure toont een strijdscène: Scythen zijn afgebeeld met hun wapens, op hun kleding zijn zelfs versierselen te zien. Pronkhelmen werden gebruikt bij feestelijke gevechtsdemonstraties en mogelijk ook als hulpmiddel bij het scalperen van mensen. Voor de tentoonstelling De Krim, Goud en Geheimen van de Zwarte Zee leende het Allard Pierson Museum kostbare voorwerpen van vier verschillende musea. Deze archeologische vondsten onthullen de rijke historie van het Russische schiereiland dat sinds de zevende eeuw v.Chr. door de Grieken werd gekoloniseerd. 

Afbeelding: Kiev, stroomgebied van de Don, grafheuvel Prederieva Mogila bij Zrubne, 4e eeuw v.Chri. © Museum van de Historische Schatten