mode ABC - online modelexicon - Mandarijnenbril

Mandarijnenbril

Brillen

Hoe groter, hoe beter
In de negentiende eeuw was de bril behalve een optisch hulpinstrument ook een statussymbool, vooral in China. Met forse monturen lieten hoogwaardigheidsbekleders zien hoe belangrijk ze waren: hoe hoger de functie van de mandarijn (een hoge staatsambtenaar), hoe groter de brillenglazen. Hier komt dus het woord mandarijnenbril vandaan. De gekleurde glazen hadden een functie: hiermee hoopte men kwade geesten af te weren. Of Chinezen vandaag de dag nog steeds magische krachten toeschrijven aan zonnebrillen met gekleurde glazen is de vraag. Feit is dat status in deze cultuur nog altijd een grote rol speelt.

Afbeelding: 1890-1920. © Collectie Museum Rotterdam