mode ABC - online modelexicon - Treebord

Treebord

Schoeisel

Dribbelpasjes
Waar zou de veenarbeider zijn geweest zonder een setje treeborden? Deze ‘trippers’, een soort sandalen, gebruikte hij om veenbagger in dribbelpasjes mee aan te stampen en te harden. In grote delen van Nederland is eeuwenlang turf gewonnen. Zodra de turftrapper aan het werk ging, bond hij deze houten plankjes onder zijn schoenen om niet weg te zinken in de drassige grond. De gladde, holle onderkant was vaak beschilderd met menie (een roestwerende grondverf) om het vastkleven van veenslik te voorkomen. Om zijn evenwicht te bewaren, gebruikte de arbeider de voetplankjes in combinatie met polsstokken.

Afbeelding: © Collectie Museum Rotterdam