mode ABC - online modelexicon - Pompeblêde

Pompeblêde

Dessins en motieven

Struikelblok
Het zijn net hartjes, die fleurige scharlakenrode pompeblêden. Maar eigenlijk is dit de Friese benaming voor het blad van de gele plomp. Die Friese vlag lijkt zo eenvoudig, met haar blauwe en witte banen en pompeblêden. In de praktijk blijken vorm en verhouding echter een struikelblok. Het blad mag niet te breed zijn, de inkeping niet te ondiep. Zelfs Omrop Fryslân en de Fryske Nationale Partij (FNP) gingen ermee de mist in. Gelukkig zijn de lay-out van de vlag en constructie van de pompeblêden heraldisch en wiskundig exact vastgelegd. De vlag telt zeven pompeblêden, die de middeleeuwse Friese ‘zeelanden’ symboliseren. De oudst gevonden referentie naar de Friese vlag stamt uit 1085. Pas op 9 juli 1957 wordt de vlag door de Staten van Friesland vastgesteld en aan Koningin Juliana ter bevestiging aangeboden.