mode ABC - online modelexicon - Tapisserie

Tapisserie

Technieken

Adembenemende schoonheid
Tapisserie is een zeer oude en uiterst verfijnde techniek die veel werd toegepast bij kleding, karpetten en wandtapijten. Tegenwoordig associëren we tapisseriewerk vooral met geweven wandtapijten, maar ook kelims en Chinese zijden kesi worden met deze techniek vervaardigd. Bij tapisserieën lopen de inslagdraden niet altijd over de hele breedte van het weefsel. De inslagdraden zijn ingevoegd op de plaatsen waar dat nodig is. De ketting wordt volledig bedekt door de inslag en het weefsel is dan ook aan twee kanten bruikbaar. Tapisserie is vaak van een adembenemende schoonheid. In het Zeeuws Museum hangen zes schitterende wandtapijten met zeeslagen uit de zestiende eeuw.